top of page

Rika 

Heylen

Master in de Rechten behaald in 1992 aan Katholieke Universiteit van Leuven, en sedert haar eedaflegging als advocaat - eveneens in 1992 – verbonden aan de balie van Leuven.

In haar 30 - jarige loopbaan als zelfstandig advocate geconfronteerd met zeer uiteenlopende dossiers in zowat alle rechtsdomeinen, doch via doorgedreven praktijkervaring zeer vertrouwd met geschillen inzake consumentenrecht, met inbegrip van de (recente) procedure rechtsvordering tot collectief herstel. Bij de opstart van Legibel in 1999 meermaals opgetreden als arbiter/verzoener waarbij bindende uitspraken werden geformuleerd voor geschillen van particulieren en privébedrijven in verzekeringsdossiers.

In haar gebruikelijke praktijk met het particulier cliënteel heeft Rika Heylen zich vooral gespecialiseerd in het familiaal recht (echtscheiding, erfrecht, familiaal vermogensrecht na echtscheiding en na overlijden).

Mr. Heylen is verzoener bij de Ombudsdienst voor de Handel te Brussel

Mr. Heylen is overleden op 14 januari 2024

Materies

Burgerlijk recht

verbintenissen

onrechtmatige daad-schade

overeenkomsten

opstellen contracten

aansprakelijkheid uit contracten

familierecht

echtscheiding

erfrecht

familiaalvermogensrecht na echtscheiding/overlijden

Handels en economisch recht

consumentenrecht

vordering tot collectief herstel

bottom of page