top of page
Materies

Patrick Soeteweye

Mr. Soeteweye werd geboren te Leuven in 1964, het jaar dat de eerste Ford Mustang op de markt kwam.

In 1988 studeerde hij af aan de faculteit Rechten van de KU Leuven. Onmiddellijk na het behalen van zijn diploma, begon hij zijn stage in een groot Leuvens kantoor. Hij heeft deel uitgemaakt van diverse associaties.

Rode lijn in zijn carrière is de adviesverlening en het voeren van procedures met betrekking tot alles wat te maken heeft met 'mensen en zaken'.

Naast zijn brede interesse voor het Burgerlijk recht gaat zijn aandacht in het bijzonder naar het consumentenrecht, ruimtelijke ordening en het familiaal vermogensrecht.

Hij is ere-lid en Past-voorzitter van Jaycees Leuven.

Materies

Burgerlijk recht

verbintenissen

onrechtmatige daad-schade

overeenkomsten

opstellen contracten

aansprakelijkheid uit contracten

familierecht

echtscheiding

erfrecht

familiaalvermogensrecht na echtscheiding/overlijden

adoptie en div familierecht

bewindvoering

zakenrecht

Administratief recht

Ruimtelijke ordening

Handels en economisch recht

vennootschappenrecht/falingen

consumentenrecht

vordering tot collectief herstel

Mr. Soeteweye is tevens gewezen arbiter in de Geschillencommissie Reizen.

Mr. Soeteweye is ere-rechter bij het vredegerecht van het derde kanton te Leuven.

bottom of page