top of page

Tarieven

We luisteren, we adviseren...

Een van de bezorgdheden van de advocaten van Oratio is transparantie met betrekking tot de vergoeding van de kosten en erelonen.

Een eerste consultatie waarbij u recht heeft op een advies kost u forfaitair 50 euro.

Beslist u naar aanleiding van dit advies om u belangen door Oratio verder te laten behandelen, zal u een ereloonovereenkomst worden aangeboden

2 manieren wat de erelonen betreft

1.

Wanneer de prestaties die gevraagd worden vooraf duidelijk kunnen worden omschreven en het tijdsbestek waarin kan gewerkt correct kan worden ingeschat kan een forfait afgesproken worden.

Dit zal het geval zijn voor;

- het opstellen van overeenkomsten (huur, compromis/verkoop, handelsagentuur)

- afsluiten van echtscheiding  door onderlingen toestemming

- redactie van factuurvoorwaarden

- nakijken van juridische documenten

2.

Voor alle andere prestatie wordt met de advocaat een uurtarief afgesproken. Dit tarief is afhankelijk van de ervaring van de advocaat en de complexiteit van het dossier.

Met betrekking tot het tijdsbestek zal u slechts een benaderde raming gegeven worden.

Op regelmatige tijdstippen zal een voorschot gevraagd worden. Bij het afsluiten van het dossier wordt een afrekening gemaakt

Kosten

De kosten worden verrekend per eenheid tegen een voorgesproken eenheidsprijs.

De kosten waarvan sprake zijn briefwisseling, e-mails, kopies, afgelegde km, ed..

Per dossier wordt een éénmalige forfaitaire kost voor de opening van het dossier gevraagd.

De tarieven worden opgenomen in de ereloonovereenkomst.

Gerechtskosten/ kosten van derden

Kosten van gerechtsdeurwaarders, deskundigen ed. worden ofwel

- voorgefactureerd wanneer de oorspronkelijke factuur op naam van de behandelde advocaat staat

- doorgezonden in de andere gevallen met de vraag de betaling uit te voeren

bottom of page