top of page

Wanneer het tot een overeenkomst komt met een van de advocaten is de volgende informatie nog van belang;

TUCHTRECHTELIJKE BEROEPSORGANISATIE

 

Wij zijn lid van de balie van Leuven. De balie van Leuven is op haar beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies, met zetel te 1000 Brussel, Staatsbladsstraat 8 (zie: www.advocaat.be) die de Nederlandstalige balies van Belgie ­vertegenwoordigt.

 

Het bestuur van de balie wordt waargenomen door de stafhouder en de raad van de Orde.

 

De stafhouder wordt verkozen door de advocaten van het arrondissement en bekleedt de functie voor een periode van twee jaar.

 

De stafhouder heeft onder meer de volgende taken:

• Vertegenwoordiging van de balie in binnen- en buitenland.

• Bemiddeling en tussenkomst in geschillen tussen advocaten en cliënten, tussen

 advocaten en rechters, en tussen advocaten onderling.

• Toezien op de toepassing van de deontologie.

• De maandelijkse vergaderingen van de Raad van de Orde organiseren.

• Waarnemen van het dagelijks bestuur en beheer van de baliewerking.

 

DEONTOLOGIE EN REGLEMENTEN

 

Advocaten dienen in de uitoefening van hun beroep verschillende reglementen te respecteren en zijn onderworpen aan een specifieke deontologie.

Deze kan men terugvinden op: http://www.balieleuven.be/reglementen.php

 

KLACHTEN

 

Neem contact op met uw advocaat en geef uiting aan uw ontevredenheid.

In veel gevallen is dit voldoende om het ­probleem op te lossen en het vertrouwen te herstellen.

 

Helpt dit niet of wenst u dit niet te doen, schrijf dan naar de stafhouder op het volgende adres:

 

STAFHOUDER BALIE LEUVEN

Gerechtsgebouw, F. Smoldersplein 5,

3000 Leuven.

 

Tel.: 016 21 45 47

Fax: 016 22 14 92

E-mail: secretariaat@balieleuven.be

 

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

 

Wij zijn elk individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000 EUR. De advocaten informeren de cliënten dat voor de specifieke behandeling van de betreffende zaak, een hogere ­verzekering kan worden afgesloten mits betalen van een bijkomende premie.

De verzekering werd afgesloten bij AMLIN EUROPE, Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel.

 

Met deze informatie wordt voldaan aan de bepalingen aan de dienstenwet van 26 maart 2010.

bottom of page