top of page

Pieter

Broeckaert

Pieter Broeckaert is afkomstig uit Leuven en heeft zijn lagere school- en humanioradiploma in het Sint-Pieterscollege te Leuven behaald.

Hij studeerde af als licenciaat in de rechten in 1987 en heeft zich, in 1989 ingeschreven als stagiair aan de balie van Brussel. Sedert 28/06/1993 is hij opgenomen op het tableau van de Orde van Advokaten.

Zijn stage werd volbracht op het kantoor Monette & Decleyre & Vennoten in Brussel, waar hij nadien ook nog 8 jaar medewerker bleef, vooraleer zich als solo-advocaat te vestigen in Holsbeek.

Op 1 januari 2018 heeft hij met Patrick Soeteweye en Rika Heylen de associatie Oratio Advocaten opgericht.

Hij is vooral actief in de domeinen aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, verkeersrecht, consumentenrecht, burgerlijk- en handelsrecht.

 

Mr. Broeckaert volgde een cursus bemiddeling met het oog op zijn benoeming tot erkend bemiddelaar door de Federale bemiddelingscommissie.

Materies

Burgerlijk recht

verbintenissen

onrechtmatige daad-schade

overeenkomsten

opstellen contracten

aansprakelijkheid uit contracten

Verkeersrecht

Handels en economisch recht

verzekeringen

consumentenrecht

bottom of page